Milloin yhdistys on alv-velvollinen?

19.08.2022

Arvonlisäverolain mukaan kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnasta tulee suorittaa arvonlisäveroa. Arvonlisäverolaissa on kuitenkin poikkeuksellinen säännös, jonka mukaan yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain harjoittamastaan elinkeinotulosta. Verohallinto on erikseen ohjeistanut millaista yhteisöä pidetään yleishyödyllisenä sekä milloin on kyse yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta.

Elinkeinotoiminta on tuloverolaista nouseva käsite ja yllä mainitulla liiketoiminnalla tarkoitetaan arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö on siis vapaa arvonlisäverosta, jos toimintaa ei ole katsottu elinkeinotoiminnaksi tuloverolaissa, riippumatta siitä, onko toiminta katsottu liiketoiminnaksi arvonlisäverolaissa.

On kuitenkin muutamia poikkeuksia, jolloin yleishyödyllisen yhteisön harjoittama elinkeinotoiminta on vapautettu arvonlisäverosta:

  • Elinkeinotoiminta joka on erikseen arvonlisäverolaissa säädetty arvonlisäverottomaksi. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi arvonlisäveroton sosiaalihuoltopalvelu.
  • Elinkeinotoiminnan tilikauden liikevaihto ei ylitä vähäisen toiminnan rajaa (15.000 euroa.)

Vähäisen toiminnan rajaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan tuloverotuksessa elinkeinotoiminnaksi katsotut erät. Yleishöydyllisten yhteisöjen kohdalla erikseen arvonlisäverottomaksi säädettyä elinkeinotoimintaa ei oteta lähtökohtaisesti huomioon rajaa laskettaessa.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen ravintola- ja ateriapalvelun sekä kiinteistöhallintapalvelun omasta käytöstä.