Mitä yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin?

12.10.2022

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne työnantajien sekä muiden suoritusten maksajien tulee ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Kaikkien yhdistysten, jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja tulee ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, onko kyse yleishyödyllisestä yhdistyksestä vai ei tai onko yhdistys rekisteröity vai ei.

Tulorekisteriin ilmoitetaan euromäärästä ja suorituksen saajan iästä riippumatta kaikki palkat, työkorvaukset, palkkiot, luontaisedut, ja muut ansiotulot. Tulorekisteriin tulee ilmoittaa myös verovapaat kustannusten korvaukset kuten kilometrikorvaukset.

Vaikka euromääräistä rajaa tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole, löytyy tähän tietenkin poikkeus. Tämä poikkeus on alle sadan euron arvoinen kilpailupalkinto, jota ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, ellei palkinnonsaaja ole työsuhteessa palkinnon antajaan.

Tulorekisteriin annetaan palkkatietoilmoituksia sekä työnantajan erillisilmoituksia.

  • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan tulorekisteriin tietoja suorituksensaajakohtaisesti. Palkkatietoilmoitus tulee antaa aina viiden kalenteripäivän sisällä siitä, kun suoritus on maksettu. Jos ilmoituspäiväksi sattuu lauantai tai pyhäpäivä, voi tiedot antaa seuraavana arkipäivänä.
  • Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan työnantajan maksettavaksi jäävä sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä. Työnantajan erillisilmoitus tulee antaa kuukausittain viimeistään kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot annetaan edelliseltä palkanmaksukuukaudelta. Jos ilmoituspäiväksi sattuu lauantai tai pyhäpäivä, voi tiedot antaa seuraavana arkipäivänä.

Poikkeuksen palkkatietoilmoituksen määräpäivään muodostaa vuonna 2020 tullut muutos, jonka mukaan rekisteröity yhdistys voi ilmoittaa tiedot enintään 200 euron kertasuorituksista tulorekisteriin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos työnantaja on säännöllinen työnantaja, tulee erillisilmoitus antaa vaikka palkkakaudelta ei syntyisikään maksettavaa sairausvakuutusmaksua. Tulorekisteriin ilmoitetaan tällöin maksettavaksi sairausvakuutusmaksujen yhteismääräksi 0 euroa tai jos palkanmaksua ei ollut ollenkaan palkkakaudella, Ei palkanmaksua- tieto. Osa tulorekisteriin annettavista tiedoista ovat pakollisia ja osa vapaaehtoisia tietoja. Tietojen antamisen määräpäivät eivät koske vapaaehtoisia tietoja.

Tulorekisteriin voi antaa ilmoituksia suoraan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulorekisteripalveluun tulee tunnistautua käyttämällä Suomi.fi tunnistautumismenetelmää. Taloushallinnon järjestelmissä on kuitenkin usein käytössä tekninen rajanpinta palkkareskontran ja tulorekisterin välillä. Tällöin tietojen ilmoittaminen onnistuu suoraan taloushallinnon ohjelmasta käsin. Ilmoitukset tulee lähtökohtaisesti aina antaa sähköisesti. Paperilomakkeen käyttöä varten tulee olla erityinen syy.