Voiko vapaaehtoistyöntekijää muistaa verovapaasti?

31.08.2022

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan liittyy usein vapaaehtoisvoimin tehtävää työtä sekä yhtenä varainhankinnan muotona voi olla talkootyö. Talkootyö on tilapäistä ja vapaaehtoista työtä, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa, vaan jokainen voi osallistua yhtä lailla työntekemiseen koulutuksesta tai ammatista riippumatta. Myös vapaaehtoistyö perustuu nimensä mukaisesti vapaaehtoiseen osallistumiseen. Talkoo- ja vapaaehtoistyö on vastikkeetonta, joten työstä ei makseta työntekijälle korvausta. Vastikkeettomasta työstä on kyse silloin, kun työntekijöiden kanssa ei ole sovittu erillisestä korvauksesta.

On hyvä huomioida, että tuloverolain mukaan myös muu kuin rahallinen korvaus luetaan työntekijän veronalaiseksi ansiotuloksi. Tällaista korvausta voi olla Verohallinnon ohjeen mukaan tavara, palvelus tai vapautus esimerkiksi jostakin maksuvelvollisuudesta. Yleishyödyllisten yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijälle ei muodostu talkoo- tai vapaaehtoistyöstä veronalaista etua, jos työ tehdään yhdistyksen hyväksi ja työntekijälle ei makseta korvausta tehdystä työstä.

Talkoissa tarjottu tarjoilu voi myös muodostua vapaaehtoistyöntekijän veronalaiseksi eduksi, jos tarjoilut on luvattu nimenomaan korvaukseksi tehtyä työtä vastaan. Muussa tapauksessa työntekijä voi huoletta osallistua esimerkiksi yhdistyksen tarjoamiin tavanomaisiin ja kohtuullisiin talkootarjoiluihin.

Yleishyödyllinen yhdistys voi osoittaa kiitollisuutensa vapaaehtoistoimintaan osallistuville työntekijöille sekä jäsenilleen antamalla heille vuosittain enintään 100 euron arvoisen tavaralahjan. Lahjaksi voi antaa esimerkiksi t-paidan, kukkakimpun tai vaikkapa elokuvalippuja. Tällainen kiitoslahja on vapaaehtoistyöntekijälle verovapaa silloin, kun lahjaa ei ole erikseen sovittu korvaukseksi tehdystä työstä.

Verovapaata lahjaa ei saa antaa rahana tai siihen verrattavana suorituksena eikä henkilö saa valita lahjaa itse. Työntekijän itse valitsemat tavaralahjat sekä vapaavalintaiset lahjakortit ovat työntekijälle veronalaista tuloa. Verovapaana lahjana voi kuitenkin antaa lahjan, jonka vapaaehtoistyöntekijä valitsee yhdistyksen päättämästä valikoimasta.

Yhdistys voi myös muistaa verovapaasti vapaaehtoistyöntekijöitä sekä pitkäaikaisia jäseninään heidän merkkipäivinään. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tavanomaisia merkkipäivinä pidetään esimerkiksi 40-, 50-, 60- ja 70-vuotissyntymäpäiviä. Sen sijaan esimerkiksi 65-vuotispäivänä annettua lahjaa ei hyväksytä verovapaaksi. Merkkipäivänä annettuun lahjaan pätee samat säännökset, kuin yllä mainittuun kiitoslahjaan.