Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin perustuva. Viimeisin muutos on tehty 27.7.2023.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Pihka Talouspalvelut Oy

Y-tunnus: 3173286-1

Osoite: Vapaudenkatu 43 L1

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

puhelinnumero: 044 731 7031 tai 044 731 7030

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa ensisijaisesti sähköpostiin

asiakaspalvelu@pihkatalouspalvelut.fi

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hallintaan ja parantamiseen sekä tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseen palvelun toiminnan kannalta. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Sivustolla vieraileva antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn lähettäessään tiedot verkkosivuilta esimerkiksi lomakkeiden tai chat-palvelun kautta. Tiedot tulevat ainoastaan Pihka Talouspalvelut Oy:n käyttöön ja tietoja ei käytetä markkinointiin, ellei siihen ei ole saatu erillistä lupaa.

Rekisterin tietosisältö

Oikeushenkilön nimi, y-Tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, etunimi ja sukunimi.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia mahdollisen sopimuksen täytäntöönpanon, asiakassuhteen ylläpidon ja asiakaspalvelun kehittämisen kannalta tai viranomaismääräysten noudattamiseksi. Julkaisuihin jätetyt kommentit säilyvät toistaiseksi, jotta voimme hyväksyä mahdolliset tulevat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne hyväksymisjonossa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivujen lomakkeiden, kyselyiden ja chat-palveluiden kautta kerätään tietoja henkilöltä itseltään. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia ohjelmantarjoajia ovat esimerkiksi Tawk.to, jonka kautta mahdollistetaan verkkosivujemme chat-palvelu.

https://help.tawk.to/article/where-and-how-do-we-host-our-data

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna Pihka Talouspalvelut Oy:n postiosoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yhteydenottolomake

Käytämme verkkosivuillamme yhteydenottolomaketta, jonka kautta lähettämäsi henkilötiedot tallentuvat sähköpostiimme sekä käyttämämme ohjelmantoimittajan tarjoamaan tallennustilaan.

Chat-palvelu ja analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme Chat-palvelua (Tawk.to), jonka kautta lähettämäsi henkilötiedot tallentuvat ohjelmantoimittajan tarjoamaan tallennustilaan. Tawk.to -palvelun kautta voidaan myös seurata  käyttäjän toimintaa verkkosivuillamme. Tawk.to palveluun ei tallennetta käyttäjän IP-osoitetta. 

Chat-palvelun kautta lähetyt tiedot säilytetään ohjelmantoimittajan tallennustilassa Chat-istunnon ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan ohjelmantoimittajan tallennustilasta. Verkkosivujen vierailijatiedot poistetaan Tawk.to palvelusta säännöllisin väliajoin.

https://www.tawk.to/how-we-store-your-data/

Kyselyt ja tarjouspyyntölomakkeet

Tarjouspyyntölomakkeilla ja erillisillä kyselyillä kerättävät tiedot tallentuvat sähköpostiimme sekä käyttämämme ohjelmantoimittajan tarjoamaan tallennustilaan.

Blogijulkaisujen kommentit

Kun vierailijat jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttikentässä näkyvät tiedot.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Tämä sivusto saattaa sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle verkkosivustolle.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin

Kerätyt tiedot tulevat ainoastaan Pihka Talouspalvelut Oy:n käyttöön ja henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävien kannalta käsittely on välttämätöntä.